Sarajevo School of High Energy Physics 2018

“Sarajevo School of High Energy Physics 2018” (SSHEP 2018) će se održati na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu od 15. do 20. oktobra 2018. godine. Škola je namjenjena studentima koji su zainteresovani za fiziku visokih energija. Period za prijavu za učešće u radu SSHEP 2018 je otvoren i traje do 10.9.2018. godine. Prijavu, koja se treba sastojati od životopisa i pisma motivacije, kandidat treba predati putem web stranice SSHEP 2018 koja je dostupna na https://indico.cern.ch/e/sshep2018.

Predavači na SSHEP 2018 su
Claude Charlot, École Polytechnique
Sacha Davidson, IPNL
Daniel Denegri, CERN
Ludwik Dobrzynski,
École Polytechnique
Ivica Puljak, University of Split
Andrea Romanino, SISSA
Vanina Ruhlmann-Kleider, CEA-Saclay & Irfu-SPP

Teme koje će biti obuhvaćene su:
Simetrije u fizici visokih energija
Standardni model fizike elementarnih čestica
Fizika Higgsa
Instrumentizacija
Analiza podataka u fizici visokih energija
Fizika na LHC
Kosmologija
Fizika neutrina