Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija 2018/19.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini objavljen je u dnevnom listu "Oslobođenje", 16. 6. 2018. godine.

Na odsjeku za fiziku nakon prvog upisnog roka slobodna su 21 mjesta (16 mjesta se finansira iz Budžeta TK). Jedno od dva usmjerenja (Primijenjena fizika ili Edukacija u fizici) studenti biraju nakon upisa u prvu godinu programskog studija fizike.

Konkurs ostaje otvoren do 31. augusta 2018. godine.

PRVI UPISNI ROK
  • podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine; 
  • prijemni ispit održaće se 03.07.2018. godine u 10,00 sati; 
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine; 
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018. godine.
DRUGI UPISNI ROK
  • podnošenje prijava vršiće se od 22.08. do 31.08.2018. godine;
  • prijemni ispit održaće se 04.09.2018. godine u 10,00 sati;
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.
U TOKU JE I TREĆI UPISNI ROK --> INFORMACIJE


Cjelokupni tekst konkursa možete pogledati na web stranici Univerziteta u Tuzli ili na linku.

Elaborat studijskog programa fizika možete pogledati u dokumentu na linku (pdf).

Za dodatne informacije možete nam pisati putem kontakt forme:
[contact/]