Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija 2018/19.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini objavljen je u dnevnom listu "Oslobođenje", 16. 6. 2018. godine.

Na odsjeku za fiziku slobodno je 25 mjesta (20 mjesta se finansira iz Budžeta TK). Jedno od dva usmjerenja (Primijenjena fizika ili Edukacija u fizici) studenti biraju nakon upisa u prvu godinu programskog studija fizike.

Konkurs ostaje otvoren do 28. juna 2018. godine.

PRVI UPISNI ROK
  • podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine; 
  • prijemni ispit održaće se 03.07.2018. godine u 10,00 sati; 
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine; 
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018. godine.

Cjelokupni tekst konkursa možete pogledati na web stranici Univerziteta u Tuzli ili na linku.

Elaborat studijskog programa fizika možete pogledati u dokumentu na linku (pdf).

Za dodatne informacije možete nam pisati putem kontakt forme:
[contact/]