Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini objavljen je u dnevnom listu "Oslobođenje", 16. 6. 2018. godine.

Na odsjeku za fiziku nakon prvog upisnog roka slobodna su 21 mjesta (16 mjesta se finansira iz Budžeta TK). Jedno od dva usmjerenja (Primijenjena fizika ili Edukacija u fizici) studenti biraju nakon upisa u prvu godinu programskog studija fizike.

Konkurs ostaje otvoren do 31. augusta 2018. godine.

PRVI UPISNI ROK
  • podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine; 
  • prijemni ispit održaće se 03.07.2018. godine u 10,00 sati; 
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine; 
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018. godine.
DRUGI UPISNI ROK
  • podnošenje prijava vršiće se od 22.08. do 31.08.2018. godine;
  • prijemni ispit održaće se 04.09.2018. godine u 10,00 sati;
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.
U TOKU JE I TREĆI UPISNI ROK --> INFORMACIJE


Cjelokupni tekst konkursa možete pogledati na web stranici Univerziteta u Tuzli ili na linku.

Elaborat studijskog programa fizika možete pogledati u dokumentu na linku (pdf).

Za dodatne informacije možete nam pisati putem kontakt forme:
[contact/]


“Sarajevo School of High Energy Physics 2018” (SSHEP 2018) će se održati na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu od 15. do 20. oktobra 2018. godine. Škola je namjenjena studentima koji su zainteresovani za fiziku visokih energija. Period za prijavu za učešće u radu SSHEP 2018 je otvoren i traje do 10.9.2018. godine. Prijavu, koja se treba sastojati od životopisa i pisma motivacije, kandidat treba predati putem web stranice SSHEP 2018 koja je dostupna na https://indico.cern.ch/e/sshep2018.

Predavači na SSHEP 2018 su
Claude Charlot, École Polytechnique
Sacha Davidson, IPNL
Daniel Denegri, CERN
Ludwik Dobrzynski,
École Polytechnique
Ivica Puljak, University of Split
Andrea Romanino, SISSA
Vanina Ruhlmann-Kleider, CEA-Saclay & Irfu-SPP

Teme koje će biti obuhvaćene su:
Simetrije u fizici visokih energija
Standardni model fizike elementarnih čestica
Fizika Higgsa
Instrumentizacija
Analiza podataka u fizici visokih energija
Fizika na LHC
Kosmologija
Fizika neutrina

Pokreće Blogger.