Novi studij fizike

Predstavljamo vam novi i savremeni studij fizike na Prirodno - matematičkom fakultetu u Tuzli. Od 2018/19. godine studijski program fizike na usmjerenju Primijenjena fizika nudi fleksibilnost prilagođenu potrebama i željama studenata. Novi program kreće od akademske godine 2018./19., a  studenti će biti u prilici da se samostalno usmjeravaju na izučavanje Kompjutacione fizike, Fizike zračenja ili Fizike materijala i kondenzovane materije, na usmjerenju Primijenjena fizika. Osim toga, tu je i Edukacija u fizici kao zasebno usmjerenje za sve one žele postati profesori fizike.

Elaborat i Studijski program fizike možete preuzeti u dokumentu na linku (pdf).

Konkurs za upis studija je otvoren, a informacije o upisu možete pronaći na linku.

Prva i druga godina studija su zajedničke za sva usmjerenja. Pridružite nam se.