Kako upisati studij fizike?

Na studijski program fizika na Prirodno - matematičkom fakultetu mogu se upisati svi svršenici neke od četverogodišnjih srednjih škola - gimnazija, medicinska škola, mašinska, elektrotehnička, veterinarska ... Pri upisu potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je navedena u tekstu konkursa koji se objavljuje za cijeli Univerzitet u Tuzli (obično u prvoj polovini juna mjeseca). Kandidati koji uspunjavaju uslove konkursa polažu prijemni ispit. Prijemni ispit nije eliminatornog karaktera, dovoljno je samo pristupiti istom, a osvojeni bodovi na prijemnom se zbrajaju sa bodovima iz Opšteg kriterija (uspjeh u srednjoj školi) i pojedinačnog kriterija (uspjeh iz fizike i matematike).

Na odsjeku za fiiziku, prijemni ispit se polaže iz fizike, u obliku testa, sa 20 kratkih pitanja i zadataka koji pokrivaju sve oblasti fizike.