Dan prirodnih nauka 2018

Dan prirodnih nauka na našem Fakultetu će se obilježiti u srijedu, 18.04.2018. godine. Tom prilikom, mnogobrojni učenici iz bosanskohercegovačkih škola zainteresovani za prirodne nauke okupit će se i upoznati sa Prirodno-matematičkim fakultetom, njegovim potencijalima, resursima i nastavnim planovima i programima, uz održavanje mnogih popularno-naučnih predavanja.

Nadamo se da ćete biti u prilici propratiti naše aktivnosti i pridružiti nam se na obilježavanju Dana prirodnih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli!

Program Dana prirodnih nauka je:
9:30 – 9:45 Obraćanje dekana PMF-a, dr. sc. Vedada Pašića prisutnim gostima;
10:00-12:00 BIOLOGIJA I HEMIJA (Laboratorije na Tehnološkom fakultetu);
10:00 – 11:00 GEOGRAFIJA(učionica 111 PMF)
10:00 – 11:00 MATEMATIKA (učionica 205 PMF)
11:00 – 12:00 FIZIKA (Laboratorije na Tehnološkom fakultetu)