Dobro došli na web stranice Odsjeka za fiziku Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sve infromacije vezane za studij fizike na našem odsjeku možete pronaći na ovoj web prezentaciji. Za sve nedoumice i ostale informacije, molimo da nam pišete putema maila ili kontakt forme.
Studijski program fizika | Usmjerenja: PRIMIJENJENA FIZIKA i EDUKACIJA U FIZICI


Dan prirodnih nauka na našem Fakultetu će se obilježiti u srijedu, 18.04.2018. godine. Tom prilikom, mnogobrojni učenici iz bosanskohercegovačkih škola zainteresovani za prirodne nauke okupit će se i upoznati sa Prirodno-matematičkim fakultetom, njegovim potencijalima, resursima i nastavnim planovima i programima, uz održavanje mnogih popularno-naučnih predavanja.

Nadamo se da ćete biti u prilici propratiti naše aktivnosti i pridružiti nam se na obilježavanju Dana prirodnih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli!

Program Dana prirodnih nauka je:
9:30 – 9:45 Obraćanje dekana PMF-a, dr. sc. Vedada Pašića prisutnim gostima;
10:00-12:00 BIOLOGIJA I HEMIJA (Laboratorije na Tehnološkom fakultetu);
10:00 – 11:00 GEOGRAFIJA(učionica 111 PMF)
10:00 – 11:00 MATEMATIKA (učionica 205 PMF)
11:00 – 12:00 FIZIKA (Laboratorije na Tehnološkom fakultetu)Potraga za novim materijalima ili promjenama svojstava i efikasnijom upotrebom postojećih materijala neprekidno proširuje nauku o materijalima. Danas je gotovo nemoguće stvoriti novu generaciju naprednih materijala, poput poluprovodnika, supraprovodnika, polimera ili keramika, ili naprednih uređaja i proizvoda, poput lasera, mikroskopskih motora i sl. bez poznavanja i kontrole svojstava materijala, njihovih graničnih površina od atomskog do makroskopskog nivoa. Dakle, u nauci o materijalima cilj nije samo traženje novih materijala i iskorištavanje njihovih svojstava, nego je primarni cilj shvatanje suštine materijala, tako da bude moguće napraviti materijal željenih osobina. Radikalni razvitak materijala može dovesti do stvaranja novih proizvoda, pa čak i novih industrija. Stoga, stabilne industrije zapošljavaju naučnike iz oblasti nauke o materijalima kako bi doveli do poboljšanja, kao i rješenja problema u materijalima koji se trenutno koriste.

Na odsjeku za fiziku moguće je izučavanje Fizike materijala i kondenzovane materije u okviru usmjerenja Primijenjene fizike (vidjeti plan i program Primijenjene fizike)

Industrijske primjene nauke o materijalima uključuju dizajn materijala, profit u industrijskoj proizvodnji, procesne tehnike (livenje, valjanje, zavarivanje, ionska implantacija, kristalni rast, sinterovanje itd.), te analitičke tehnike (karakterizacijske tehnike kao što su elektronska mikroskopija, difrakcija x-zraka, kalorimetrija, nuklearna mikroskopija, Rutherfordova tehnika povratnog raspršenja, difrakcija neutrona, itd.).
Zbog industrijske potražnje, nauka o materijalima se postepeno razvila u oblast: fizika kondenzovane materije, odnosno fizika čvrstog stanja, koje se bave fizikalnim osobinama materijala. Takođe, pojavile su se neke nove grane fizike, jer je bilo potrebno objasniti neke nove osobine materijala, kao što su: nanotehnologija, kristalografija, tribologija ...

Oblast fizike koju nazivamo fizikom zračenja predstavlja osnovu za proučavanje pojava koje uzrokuje jonizujuće zračenje. U fizici se pod zračenjem - radijacijom podrazumijeva emisija ili transmisija energije u vidu talasa ili čestica kroz vazduh ili neki drugi materijal.

Zračenje se obično kategorizira u dvije skupine: jonizujuće i nejonizujuće, u zavisnosti od energije. Jonizujuće zračenje "nosi" više od 10 eV energije, što je dovoljno za jonizaciju atoma i molekula, kao i razaranje hemijskih veza. Izvori jonizujućeg zračenja su najčešće radioaktivni materijali koji emituju alfa, beta ili gama zračenje (jezgra helijuma, elektroni, pozitroni i fotoni). Drugi izvori ovog zračenja uključuju X zrake, muone, mezone, pozitrone, neutrone i druge čestice koje čine sekundarno kosmičko zračenje koje nastaje nakon interkacije primarnog kosmičnog zračenja sa atmosferom Zemlje.

Na odsjeku za fiziku moguće je izučavanje Fizike zračenja u okviru usmjerenja Primijenjene fizike (vidjeti plan i program Primijenjene fizike)

Radiotalasi, mikrotalasi i talasi svjetlosti nemaju dovoljno energije za jonizaciju pa se nazivaju nejonizujuće zračenje.

Radijacija i radioaktivni materijali se koriste u medicini za dijagnozu, terapiju i istraživanja. Naprimjer, X zraci prolaz kroz mišiće i ostala mekana tkiva, ali ne i kroz kosti. Zbog toga je moguća njihova primjena za snimanje lomova i lociranje raka u tijelu. Osim toga, u medicine se radijacija koristi i tako što se izvjesne radioaktivne substance ubacuju u tijelo pacijenta, a zatim se prati zračenje koje dolazi iz tijela kako se substanca kreće u pacijentu. Zračenje se koristi i za tretman tumora u tijelu.

Osim u medicini, radijacija se koristi i u nauci za npr. određivanje starosti materijala, kao i određivanje sastava materijala.


Fizika kao nauka je tradicionalno podijeljena u dvije oblasti: eksperimentalnu i teorijsku. Međutim, sa razvojem računara i njihove moći računanja, kompjutaciona fizika se nametnula kao zasebna oblast, smještena negdje između prve dvije. Glavni cilj kompjutacione fizike je istraživanje fizičkih sistema pomoću računara.

Na odsjeku za fiziku moguće je izučavanje Kompjutacione fizike u okviru usmjerenja Primijenjene fizike (vidjeti plan i program Primijenjene fizike)

Značaj kompjutacione fizike je višestruk. U teorijskoj fizici se mnogi problemi ne mogu riješiti analitički. Istina, postoje aproksimativne metode ali je njihova upotreba nerijetko ograničena ili jednostavno ne daju dovoljno tačna rješenja. Ako je sistem koji se proučava isuviše kompleksan, upotreba analitičkih i aproksimativnih metoda može zahtjevati previše vremena, ako ih je uopšte moguće koristiti. Osim toga, ako se radi o stohastičkim sistemima, gdje je potrebno izvesti višestruke simulacije, upotreba računara se nameće kao najefikasnije rješenje.

U eksperimentalnoj fizici je moguće, upotrebom računara i kompjutacionih metoda, interpretirati velike količine eksperimentalnih podataka, pripremati i voditi same eksperimente ili čak provoditi virtualne eksperimente, čime se ostvaruje ušteda u novcu, ali i uvid u dinamiku sistema o pojava do kojih fizički nije moguće doći u laboratorijama ili na Zemlji.

Kako računari rade sa konačnim nizovima binarnih nula i jedinica, to znači da i oni imaju ograničenu preciznost, te da dobijeni rezultati imaju odgovarajuću grešku. Stoga je proučavanje i procjena ovih grešaka jedan od glavnih problema u kompjutacionoj fizici.Bilo da se radi o teorijskom ili eksperimentalnom fizičaru, kompjutaciona fizika danas je nešto od čega tokom karijere ni jedan naučnik ne može pobjeći.

Edukacija u fizici je četvorogodišnji studij organizovan po Bolonjskom procesu 4+1. Po završetku četvorogodišnjeg studija student dobija 240 ECTS kredita i zvanje Bachelor fizike, a po završetku drugog ciklusa studija još 60 ECTS kredita i zvanje Magistar fizike. Po završetku drugog ciklusa studija, sa 300 ECTS kredita, student može nastaviti školovanje na trećem ciklusu studija. Treći ciklus studija traje 3 godine i donosi još 180 kredita. Doktoriranjem student ima ukupno 480 ECTS kredita.

Na prvom ciklusu studija, na prva četiri semestra, Primijenjena fizika i Edukacija u fizici imaju zajednički Nastavni plan i program. Na trećoj godini studija, Edukacija u fizici dobija stručne predmet, u petom semestru predmet Psihologija, a u šestom semestru Pedagogiju. U sedmom semestru se sluša predmet Metodika nastave fizike, a u osmom semestru Praktikum metodike nastave fizike i Metodička praksa nastave fizike. Studenti imaju priliku da izaberu, kao izborni predmet, u petom semestru; Elektronika ili Didaktika nastave fizike, u šestom semestru; Osnovi geofizike ili Vođenje pedagoške dokumentacije, a u sedmom semestru; Primjena računara u nastavi fizike ili Nastavna sredstva i pomagala u fizici. U osmom semestru studenti uzimaju temu za izradu diplomskog rada. Po završetku prvog ciklusa studija student može da dobije zaposlenje u svim osnovnim i srednjim školama, a ako ima prosjek preko 8 može dobiti izbor za saradnika, asistent, na fakultetu. Studenti mogu potražiti posao u: privredi, zdravstvenim ustanovama, hidro-meteorološkim zavodima, tehničkim muzejima, istraživačkim centrima, industriji i td. Neki naši studenti, koji su završili Edukaciju u fizici, pronašli su zaposlenje u školama širom Bosne i Hercegovine. Naši studenti su pronašli zaposlenje i u zemljama Evropske unije. Sabina Maršiček je zaposlena u Njemačkoj, u gimnaziji, kao profesor fizike i matematike.

Neki naši studenti su pronašli posao u poznatim svjetskim kompanijama za proizvodnju solarnih panela, električnih uređaja, elektronskih uređaja i td., a neki su nastavili postdiplomske i doktorske studije u Švicarskoj, Njemačkoj, Austiji i td.

 Edukacija je  zahtjevan i odgovoran, ali i častan posao. Edukacija u fizici posebno.

Prijemni ispit je eliminacionog karaktera. Ispit se polaže u pisanoj formi, rješavanjem testa od 20 jednostavnih pitanja i zadataka iz fizike.

Primjere testova za prijemni ispit iz Fizike na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli možete skinuti sa jednog od linkova u tabeli:

Godina Format Download
2016/17 .rar arhiva  Download
2015/16 .zip arhiva Download
2014/15 .zip arhiva  Download
2013/14 .zip arhiva Download
2012/13 .zip arhiva  Download
2011/12 .pdf Download
2010/11 .rar arhiva  Download
2008/09 .doc  DownloadNa studijski program fizika na Prirodno - matematičkom fakultetu mogu se upisati svi svršenici neke od četverogodišnjih srednjih škola - gimnazija, medicinska škola, mašinska, elektrotehnička, veterinarska ... Pri upisu potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je navedena u tekstu konkursa koji se objavljuje za cijeli Univerzitet u Tuzli (obično u prvoj polovini juna mjeseca). Kandidati koji uspunjavaju uslove konkursa polažu prijemni ispit. Prijemni ispit nije eliminatornog karaktera, dovoljno je samo pristupiti istom, a osvojeni bodovi na prijemnom se zbrajaju sa bodovima iz Opšteg kriterija (uspjeh u srednjoj školi) i pojedinačnog kriterija (uspjeh iz fizike i matematike).

Na odsjeku za fiiziku, prijemni ispit se polaže iz fizike, u obliku testa, sa 20 kratkih pitanja i zadataka koji pokrivaju sve oblasti fizike.


Pokreće Blogger.