Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini objavljen je u dnevnom listu "Oslobođenje", 16. 6. 2018. godine.

Na odsjeku za fiziku slobodno je 25 mjesta (20 mjesta se finansira iz Budžeta TK). Jedno od dva usmjerenja (Primijenjena fizika ili Edukacija u fizici) studenti biraju nakon upisa u prvu godinu programskog studija fizike.

Konkurs ostaje otvoren do 28. juna 2018. godine.

PRVI UPISNI ROK
  • podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine; 
  • prijemni ispit održaće se 03.07.2018. godine u 10,00 sati; 
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine; 
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018. godine.

Cjelokupni tekst konkursa možete pogledati na web stranici Univerziteta u Tuzli ili na linku.

Elaborat studijskog programa fizika možete pogledati u dokumentu na linku (pdf).

Za dodatne informacije možete nam pisati putem kontakt forme:
[contact/]


“Sarajevo School of High Energy Physics 2018” (SSHEP 2018) će se održati na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu od 15. do 20. oktobra 2018. godine. Škola je namjenjena studentima koji su zainteresovani za fiziku visokih energija. Period za prijavu za učešće u radu SSHEP 2018 je otvoren i traje do 10.9.2018. godine. Prijavu, koja se treba sastojati od životopisa i pisma motivacije, kandidat treba predati putem web stranice SSHEP 2018 koja je dostupna na https://indico.cern.ch/e/sshep2018.

Predavači na SSHEP 2018 su
Claude Charlot, École Polytechnique
Sacha Davidson, IPNL
Daniel Denegri, CERN
Ludwik Dobrzynski,
École Polytechnique
Ivica Puljak, University of Split
Andrea Romanino, SISSA
Vanina Ruhlmann-Kleider, CEA-Saclay & Irfu-SPP

Teme koje će biti obuhvaćene su:
Simetrije u fizici visokih energija
Standardni model fizike elementarnih čestica
Fizika Higgsa
Instrumentizacija
Analiza podataka u fizici visokih energija
Fizika na LHC
Kosmologija
Fizika neutrina

Predstavljamo vam novi i savremeni studij fizike na Prirodno - matematičkom fakultetu u Tuzli. Od 2018/19. godine studijski program fizike na usmjerenju Primijenjena fizika nudi fleksibilnost prilagođenu potrebama i željama studenata. Novi program kreće od akademske godine 2018./19., a  studenti će biti u prilici da se samostalno usmjeravaju na izučavanje Kompjutacione fizike, Fizike zračenja ili Fizike materijala i kondenzovane materije, na usmjerenju Primijenjena fizika. Osim toga, tu je i Edukacija u fizici kao zasebno usmjerenje za sve one žele postati profesori fizike.

Elaborat i Studijski program fizike možete preuzeti u dokumentu na linku (pdf).

Konkurs za upis studija je otvoren, a informacije o upisu možete pronaći na linku.

Prva i druga godina studija su zajedničke za sva usmjerenja. Pridružite nam se.


Pokreće Blogger.